Co widziały oczy two­je, męczen­ni­co, gdy us­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawać były przymuszone? 


co widziały-oczy-two­-męczen­­co-gdy-us­-twe-krzyk-śmier­-wy­dawać-były-przymuszone 
stefan Żeromskico widziałyoczytwo­jemęczen­ni­cogdyus­tatwekrzykśmier­ciwy­dawaćbyłyprzymuszone co widziały oczyoczy two­jegdy us­taus­ta twetwe krzykkrzyk śmier­ciśmier­ci wy­dawaćwy­dawać byłyco widziały oczy two­jegdy us­ta tweus­ta twe krzyktwe krzyk śmier­cikrzyk śmier­ci wy­dawaćśmier­ci wy­dawać byłygdy us­ta twe krzykus­ta twe krzyk śmier­citwe krzyk śmier­ci wy­dawaćkrzyk śmier­ci wy­dawać byłygdy us­ta twe krzyk śmier­cius­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawaćtwe krzyk śmier­ci wy­dawać były

Tyle rzeczy mignęło przed oczami, a nasze oczy ich nie widziały.One widziały świat przez szybę nie do­tyczyło ich nic na­wet czas który brnie mi­mo wo­li Były nieobec­ne w real­nym świecie kochały bo­hate­ra z książki nie pot­ra­fią bez niego żyć Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.no­cami słucham jak pachniesz łowię też uchem Twe nieme spojrzenia wte­dy oczy Twe grają naj­piękniej­sze melodie słyszę Twój śmiech, który jak tętent ko­pyt pędzi po skórze sta­ram się poz­nać za­pach Twych myśli drżę gdy de­likat­nie mus­kasz mnie nimi Z tobą choćby pomilczeć Jakże jest ciekawie Gdy sie­dzisz cała piękna Przy swej małej kawie I pod­no­sisz filiżankę Nie naz­byt wysoko Jak­byś chciała sprawdzić Czy jest jeszcze po co Włosy twe kochane Oczy twe kawowe Jakże cię podziwiam W tej cichej rozmowie - Adam Ziemianin