Co zro­bić mam gdy widzę two­je od­bi­cie w swoim sercu? 


co zro­bić-mam-gdy-widzę-two­-od­bi­cie-w swoim-sercu 
silvidianco zro­bićmamgdywidzętwo­jeod­bi­ciew swoimsercu co zro­bić mammam gdygdy widzęwidzę two­jetwo­je od­bi­cieod­bi­cie w swoimco zro­bić mam gdymam gdy widzęgdy widzę two­jewidzę two­je od­bi­cietwo­je od­bi­cie w swoimco zro­bić mam gdy widzęmam gdy widzę two­jegdy widzę two­je od­bi­ciewidzę two­je od­bi­cie w swoimco zro­bić mam gdy widzę two­jemam gdy widzę two­je od­bi­ciegdy widzę two­je od­bi­cie w swoim

Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem...Gdy widzę jak przechodzisz obok mnie z obojętnym wy­razem twarzy, mam ochotę rzu­cić się na Ciebie ,wyd­ra­pać Ci oczy, bić gdzie po­pad­nie ,dra­pać, gryźć ,wy­rywać Ci włosy z głowy, a po wszys­tkim za­pytać :Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś.Choć Ty tu, a ja tam, ja Cię zawsze w sercu mam. Bóg jedyny wie, jak ja kocham Cię.to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach.Ode mnie do­wiesz się co to życie. Od niego, co po­win­naś zro­bić ze swoim.