Co­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie, po­wie się zaw­sze za dużo.


co­kol­wiek-po­wie ę-ludziom-o so­bie-po­wie ę-zaw­sze-za żo
jerzy drobnikco­kol­wiekpo­wie sięludziomo so­biezaw­szeza dużoco­kol­wiek po­wie siępo­wie się ludziomludziom o so­biepo­wie się zaw­szezaw­sze za dużoco­kol­wiek po­wie się ludziompo­wie się ludziom o so­biepo­wie się zaw­sze za dużoco­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie

Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów. -Albert Einstein
kto­kol­wiek-bie­rze-na siebie-ry­zyko-by­cia-sędzią-praw­dy-i wie­dzy-sta­ ę-pośmiewis­kiem-bogów
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica