Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko.


coś-powstałe-ze-wszystkiego-najczęściej-nie-zawiera-niczego-ale-coś-stworzone-z-niczego-zawierać-może-prawie-wszystko
stefan pacekcośpowstałezewszystkiegonajczęściejniezawieraniczegoalecośstworzoneniczegozawieraćmożeprawiewszystkocoś powstałepowstałe zeze wszystkiegonajczęściej nienie zawierazawiera niczegoale coścoś stworzonestworzone zz niczegoniczego zawieraćzawierać możemoże prawieprawie wszystkocoś powstałe zepowstałe ze wszystkiegonajczęściej nie zawieranie zawiera niczegoale coś stworzonecoś stworzone zstworzone z niczegoz niczego zawieraćniczego zawierać możezawierać może prawiemoże prawie wszystkocoś powstałe ze wszystkiegonajczęściej nie zawiera niczegoale coś stworzone zcoś stworzone z niczegostworzone z niczego zawieraćz niczego zawierać możeniczego zawierać może prawiezawierać może prawie wszystkoale coś stworzone z niczegocoś stworzone z niczego zawieraćstworzone z niczego zawierać możez niczego zawierać może prawieniczego zawierać może prawie wszystko

Ściśle biorąc, nigdy niczego z fotografii nie rozumiemy. Tylko coś co mówi, może nam pomóc w rozumieniu. -Susan Sontag
Śś-biorąc-nigdy-niczego-z-fotografii-nie-rozumiemy-tylko-coś-co-mówi-może-nam-pomóc-w-rozumieniu
Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać. -Aldona Różanek
miłość-to-wszystko-a-do-wszystkiego-nie-można-już-nic-dodać-ani-niczego-więcej-odeń-oczekiwać
Intryga wyższa jest od talentu; z niczego robi coś. -Honore de Balzac
intryga-wyższa-jest-od-talentu-z-niczego-robi-coś
Miłość niczego już nie pragnie i niczego się nie lęka. Jest płomieniem. Z chwilą, gdy zapłonie, spala wszystko, co nie jest nią samą. -J. Usarek
miłość-niczego-już-nie-pragnie-i-niczego-ę-nie-lęka-jest-płomieniem-z-chwilą-gdy-zapłonie-spala-wszystko-co-nie-jest-ą-samą
Kobieta z miłości wybaczy wszystko, ale nie zapomni niczego. -Oscar Wilde
kobieta-z-miłoś-wybaczy-wszystko-ale-nie-zapomni-niczego