Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko.


coś-powstałe-ze-wszystkiego-najczęściej-nie-zawiera-niczego-ale-coś-stworzone-z-niczego-zawierać-może-prawie-wszystko
stefan pacekcośpowstałezewszystkiegonajczęściejniezawieraniczegoalecośstworzoneniczegozawieraćmożeprawiewszystkocoś powstałepowstałe zeze wszystkiegonajczęściej nienie zawierazawiera niczegoale coścoś stworzonestworzone zz niczegoniczego zawieraćzawierać możemoże prawieprawie wszystkocoś powstałe zepowstałe ze wszystkiegonajczęściej nie zawieranie zawiera niczegoale coś stworzonecoś stworzone zstworzone z niczegoz niczego zawieraćniczego zawierać możezawierać może prawiemoże prawie wszystkocoś powstałe ze wszystkiegonajczęściej nie zawiera niczegoale coś stworzone zcoś stworzone z niczegostworzone z niczego zawieraćz niczego zawierać możeniczego zawierać może prawiezawierać może prawie wszystkoale coś stworzone z niczegocoś stworzone z niczego zawieraćstworzone z niczego zawierać możez niczego zawierać może prawieniczego zawierać może prawie wszystko

Nie obróci się w proch powstałe z niczego.Ściśle biorąc, nigdy niczego z fotografii nie rozumiemy. Tylko coś co mówi, może nam pomóc w rozumieniu.Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać.Intryga wyższa jest od talentu; z niczego robi coś.Miłość niczego już nie pragnie i niczego się nie lęka. Jest płomieniem. Z chwilą, gdy zapłonie, spala wszystko, co nie jest nią samą.Kobieta z miłości wybaczy wszystko, ale nie zapomni niczego.