Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?


coś-ty-atenom-zrobił-sokratesie
cyprian kamil norwidcośtyatenomzrobiłsokratesiecoś tyty atenomatenom zrobiłcoś ty atenomty atenom zrobiłcoś ty atenom zrobił

Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Ktoś kto zaczyna coś robić, już połowę zrobił.Nie ma diabła, który nie mógłby powiedzieć, że on też zrobił coś w życiu dobrego.-Mężczyz­na by coś w tej sy­tuac­ji zrobił...- -Nie jes­tem ste­reoty­powym mężczyzną.- -Nie, a kim jesteś?- -Żar­tem... I to dobrym.- Czy­tam historię I widzę, coś zrobił Przez ty­siącle­cia, Człowiecze! Za­bijałeś, mordowałeś I wciąż przemyśliwasz, Jak­by to ro­bić lepiej. Zas­ta­nawiam się, czyś godzien, Aby cię pi­sać przez wiel­kie C.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.