Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości 


coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
nasiacoświel­kiegoprzychodzibar­dzonies­podziewa­niew wiel­kiejcichości coś wiel­kiegowiel­kiego przychodziprzychodzi bar­dzobar­dzo nies­podziewa­nienies­podziewa­nie w wiel­kiejw wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodziwiel­kiego przychodzi bar­dzoprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­niebar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejnies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodzi bar­dzowiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nieprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejbar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­niewiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiejprzychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości 

Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére
iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest wśród-nas-­kich-og­romne-łakom­stwo-na wiel­kie-czy­ny-i bar­dzo-ło-ja­kiej­kolwiek-roboty
Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki
już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi. -Bujak Bogusław
niekiedy-z wiel­kiej-miłoś-i wiel­ka-niena­wiść ę-rodzi