Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia 


coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
husycośza­mieniłoświatłow ciemnośćfromzeushipotermia coś za­mieniłoza­mieniło światłoświatło w ciemność// fromfrom zeuszeus hipotermia coś za­mieniło światłoza­mieniło światło w ciemność// from zeusfrom zeus hipotermia coś za­mieniło światło w ciemność// from zeus hipotermia 

Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi.Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości .Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nie prze­konałbym na­wet sa­mego siebie. To co mnie od­mieniło to zro­zumienie, które­go nie prze­każą żad­ne słowa.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.