Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.


co-innego-dotrzymać-słowa-co-innego-obiecać
anonimcoinnegodotrzymaćsłowacoobiecaćco innegoinnego dotrzymaćdotrzymać słowaco innegoinnego obiecaćco innego dotrzymaćinnego dotrzymać słowaco innego obiecaćco innego dotrzymać słowa

Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę.Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.Co innego prostota, a co innego prostactwo.Trudniej czasem dotrzymać słowa niż kroku.Innego końca świata nie będzie.