Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę.


co-innego-gadać-bzdury-a-co-innego-brać-za-dobrą-monetę
winston groomcoinnegogadaćbzdurycobraćzadobrąmonetęco innegoinnego gadaćgadać bzduryco innegoinnego braćbrać jeje zaza dobrądobrą monetęco innego gadaćinnego gadać bzdurya co innegoco innego braćinnego brać jebrać je zaje za dobrąza dobrą monetęco innego gadać bzdurya co innego braćco innego brać jeinnego brać je zabrać je za dobrąje za dobrą monetęa co innego brać jeco innego brać je zainnego brać je za dobrąbrać je za dobrą monetę

Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.Co innego prostota, a co innego prostactwo.Zło jest-ci to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra.Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej.