Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.


co-innego-jest-złośliwie-krytykować-i-zaczepiać-a-co-innego-poprawiać-i-błędy-prostować-podobnie-jak-pochwały-różą-ę-od-pochlebstw
mikołaj kopernikcoinnegojestzłośliwiekrytykowaćzaczepiaćcopoprawiaćbłędyprostowaćpodobniejakpochwałyróżniąsięodpochlebstwco innegoinnego jestjest złośliwiezłośliwie krytykowaćkrytykować ii zaczepiaćco innegoinnego poprawiaćpoprawiać ii błędybłędy prostowaćpodobnie jakjak pochwałypochwały różniąróżnią sięsię odod pochlebstwco innego jestinnego jest złośliwiejest złośliwie krytykowaćzłośliwie krytykować ikrytykować i zaczepiaća co innegoco innego poprawiaćinnego poprawiać ipoprawiać i błędyi błędy prostowaćpodobnie jak pochwałyjak pochwały różniąpochwały różnią sięróżnią się odsię od pochlebstwco innego jest złośliwieinnego jest złośliwie krytykowaćjest złośliwie krytykować izłośliwie krytykować i zaczepiaća co innego poprawiaćco innego poprawiać iinnego poprawiać i błędypoprawiać i błędy prostowaćpodobnie jak pochwały różniąjak pochwały różnią siępochwały różnią się odróżnią się od pochlebstwco innego jest złośliwie krytykowaćinnego jest złośliwie krytykować ijest złośliwie krytykować i zaczepiaća co innego poprawiać ico innego poprawiać i błędyinnego poprawiać i błędy prostowaćpodobnie jak pochwały różnią sięjak pochwały różnią się odpochwały różnią się od pochlebstw

Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. -Cyceron
co-innego-jest-ukryć-co-innego-przemilczeć
Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. -Winston Groom
co-innego-gadać-bzdury-a-co-innego-brać-za-dobrą-monetę
Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać. -Anonim
co-innego-dotrzymać-słowa-co-innego-obiecać
Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides
podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Co innego prostota, a co innego prostactwo. -Anonim
co-innego-prostota-a-co-innego-prostactwo