Co innego prostota, a co innego prostactwo.


co-innego-prostota-a-co-innego-prostactwo
anonimcoinnegoprostotacoprostactwoco innegoinnego prostotaco innegoinnego prostactwoco innego prostotaa co innegoco innego prostactwoa co innego prostactwo

Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę.Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.Innego końca świata nie będzie.Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż.