Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.


co-mówi-sumienie-powinieneś-stać-ę-tym-kim-jesteś
friedrich nietzschecomówisumieniepowinieneśstaćsiętymkimjesteśco cici mówimówi sumieniepowinieneś staćstać sięsię tymkim jesteśco ci mówici mówi sumieniepowinieneś stać sięstać się tymco ci mówi sumieniepowinieneś stać się tym

Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości. -Ashley Montagu
naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot
nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być