Co może duma źle pojęta! Gdy czart próżności umysł spaczy i opęta, nie ma na drodze głupstwa przestanku i granic; wiara, miłość, spokojność, szczęście, honor za nic; pycha wszystko pochłonie w swą piekielną paszczę.


co-może-duma-ź-poję-gdy-czart-próżnoś-umysł-spaczy-i-opę-nie-na-drodze-głupstwa-przestanku-i-granic-wiara-miłość-spokojność-szczęście
jan chęcińskicomożedumaźlepojętagdyczartpróżnościumysłspaczyopętanienadrodzegłupstwaprzestankugranicwiaramiłośćspokojnośćszczęściehonorzanicpychawszystkopochłonieswąpiekielnąpaszczęco możemoże dumaduma źleźle pojętagdy czartczart próżnościpróżności umysłumysł spaczyspaczy ii opętanie mama nana drodzedrodze głupstwagłupstwa przestankuprzestanku ii granicza nicpycha wszystkowszystko pochłoniepochłonie ww swąswą piekielnąpiekielną paszczęco może dumamoże duma źleduma źle pojętagdy czart próżnościczart próżności umysłpróżności umysł spaczyumysł spaczy ispaczy i opętanie ma nama na drodzena drodze głupstwadrodze głupstwa przestankugłupstwa przestanku iprzestanku i granichonor za nicpycha wszystko pochłoniewszystko pochłonie wpochłonie w swąw swą piekielnąswą piekielną paszczę

Miłość Wdzięczność bez granic Za wszystko - i za nic. -Jan Sztaudynger
miłość-wdzięczność-bez-granic-za-wszystko-i-za-nic
Wystarczy pleść jakieś głupstwa, których nikt nie może zrozumieć, a ludzie zrobią wszystko, czego od nich zażądasz. -Jerome David Salinger
wystarczy-pleść-jakieś-głupstwa-których-nikt-nie-może-zrozumieć-a-ludzie-zrobią-wszystko-czego-od-nich-zażądasz
. . . Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami. -Gunter Grass
bo-miłość-nie-zna-pór-dnia-a-nadzieja-nie-końca-a-wiara-nie-zna-granic-tylko-wiedza-i-niewiedza-skrępowane-są-czasem-i-granicami
Gdy idziesz swą prostą drogą Nie wiesz kto na Ciebie czeka Może to właśnie ta je­dyna Ta naj­praw­dziw­sza miłość. War­to cze­kać opłaca się!  -Mała Mi
gdy-idziesz-swą-prostą-drogą-nie-wiesz-kto-na ciebie-czeka-może-to właśnie- ­dyna-ta-naj­praw­dziw­sza-miłość-war­to-cze­kać