Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości.


co-ożyć-w-pieś-zginąć-powinno-w-rzeczywistoś
fryderyk schillercoożyćpieśnizginąćpowinnorzeczywistościco mama ożyćożyć ww pieśnizginąć powinnopowinno ww rzeczywistościco ma ożyćma ożyć wożyć w pieśnizginąć powinno wpowinno w rzeczywistościco ma ożyć wma ożyć w pieśnizginąć powinno w rzeczywistościco ma ożyć w pieśni

Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości. -Anna Pogonowska
prawda-to-potwierdzenie-istniejącej-rzeczywistoś-piękno-to-nie-tylko-obietnica-ale-i-rękojmia-innej-rzeczywistoś
Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg
ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć?  -wenaa01
mar­na-­rionet­ko-w rękach-boga-dlacze­go-tak-bar­dzo-prag­niesz-ożyć