Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości.


co-ożyć-w-pieś-zginąć-powinno-w-rzeczywistoś
fryderyk schillercoożyćpieśnizginąćpowinnorzeczywistościco mama ożyćożyć ww pieśnizginąć powinnopowinno ww rzeczywistościco ma ożyćma ożyć wożyć w pieśnizginąć powinno wpowinno w rzeczywistościco ma ożyć wma ożyć w pieśnizginąć powinno w rzeczywistościco ma ożyć w pieśni

Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości.Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć?