co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi- 
rychcikcopo mniezos­ta­niejak jużzniknęz pla­nety~pa­wełrychlicase­riipy­taniana którenie znamod­po­wie­dzi co po mniepo mnie zos­ta­niejak już zniknę~pa­weł rychlicarychlica zz se­riise­rii py­taniana które nie znamnie znam od­po­wie­dzico po mnie zos­ta­nie~pa­weł rychlica zrychlica z se­riiz se­rii py­taniana które nie znam od­po­wie­dzi~pa­weł rychlica z se­riirychlica z se­rii py­tania~pa­weł rychlica z se­rii py­tania

cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły. -karaczan19
poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły
człowiek-to naj­gor­sze-stworze­nie-które-zna­lazło ę-na tej pięknej-pla­necie-~pa­weł-rychlica
Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński
kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys