Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?...


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
irracjacopoczątkiemjest miłościtoi do końcaw niejgościtu­tajrodzi siępytaniecóżz miłością sięstaniegdyod łóżka sięzaczynaja­każjejkońcaprzyczynaco początkiempoczątkiem jest miłościi do końca w niejw niej gościi tu­tajtu­taj rodzi sięrodzi się pytaniecóż z miłością sięz miłością się staniestanie gdygdy od łóżka sięod łóżka się zaczynaja­każ jejjej końcakońca przyczynaco początkiem jest miłościi do końca w niej gościi tu­taj rodzi siętu­taj rodzi się pytaniecóż z miłością się staniez miłością się stanie gdystanie gdy od łóżka sięgdy od łóżka się zaczynaja­każ jej końcajej końca przyczyna

Dzień, w którym oderwiesz się od kolektywu będzie początkiem końca. -Mikołaj Ostrowski
dzień-w-którym-oderwiesz-ę-od-kolektywu-będzie-początkiem-końca
We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma. -tkaczu32
we wszys­tkim-jest prze­mija­nie-i trze­ba-go­ć-żeby-do końca-działo-ę-co da­-spełnienie-a nie uda­wać-że końca-nie 
Chyba najwięcej sensu ma przedostatnia chwila. Jest najprężniejsza. Najwspanialsza. Bo ostatnia, spełnienie jest zarazem początkiem końca. -Anna Jokai
chyba-najwięcej-sensu-przedostatnia-chwila-jest-najprężniejsza-najwspanialsza-bo-ostatnia-spełnienie-jest-zarazem-początkiem-końca