Co radzisz drugiemu, życz sobie samemu.


co-radzisz-drugiemu-życz-sobie-samemu
anonimcoradziszdrugiemużyczsobiesamemuco radziszradzisz drugiemużycz sobiesobie samemuco radzisz drugiemużycz sobie samemu

Zazdrosny sobie samemu szkodzi.Wygodniej wierzyć innym niż samemu sobie.Przyjaciel - to prezent, jaki robisz sobie samemu.Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi.Wstyd jest rodzajem gniewu zwróconego przeciwko sobie samemu.Miłość to ma coś szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe.