Co rozumem, pilnością i cnotą stanęło, to się nierozumem, niedbałością i złością ludzką obala.


co-rozumem-pilnośą-i-cnotą-stanęło-to-ę-nierozumem-niedbałośą-i-złośą-ludzką-obala
piotr skargacorozumempilnościącnotąstanęłotosięnierozumemniedbałościązłościąludzkąobalaco rozumempilnością ii cnotącnotą stanęłosię nierozumemniedbałością ii złościązłością ludzkąludzką obalapilnością i cnotąi cnotą stanęłoniedbałością i złościąi złością ludzkązłością ludzką obalapilnością i cnotą stanęłoniedbałością i złością ludzkąi złością ludzką obalaniedbałością i złością ludzką obala

Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi. -Jan Kochanowski
cnota-skarb-wieczny-cnota-klejnot-drogi
Pysznego zwycięzcę własne jego szczęście obala. -Fryderyk Schiller
pysznego-zwycięzcę-własne-jego-szczęście-obala
Cnota - to pobożna stara panna z życiem wewnętrznym równie czyściuchnym, chłodnym i nieprzytulnym, jak jej pokój. Cnota - to prawie to samo co zadowolenie z siebie. -Luise Rinser
cnota-to-pobożna-stara-panna-z-życiem-wewnętrznym-równie-czyściuchnym-chłodnym-i-nieprzytulnym-jak-jej-pokój-cnota-to-prawie-to-samo-co
Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję. -Aleksy Tołstoj
cnota-jest-jedynie-oznaką-braku-rozumu-kobieta-pokrywa-cnotą-brzydotę-moralną-jak-hiszpańska-królowa-zwiotczałą-pierś-suknią-pod-szyję