Co to jest człwiek dorosły? Dziecko nadęte latami.


co-to-jest-człwiek-dorosły-dziecko-nadęte-latami
simone de beauvoircotojestczłwiekdorosłydzieckonadętelatamijest człwiekczłwiek dorosłydziecko nadętenadęte latamico to jestjest człwiek dorosłydziecko nadęte latamico to jest człwiekco to jest człwiek dorosły

Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latamiCo to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami.Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.