Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.


co-to-jest-szczęście-innych-uczynić-szczęśliwymi-co-to-jest-radość-innym-sprawić-radość
wilhelm kepplercotojestszczęścieinnychuczynićszczęśliwymiradośćinnymsprawićradośćjest szczęścieinnych uczynićuczynić szczęśliwymijest radośćinnym sprawićsprawić radośćco to jestinnych uczynić szczęśliwymico to jestinnym sprawić radośćco to jest szczęścieco to jest radość

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna.Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.