Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.


co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
luise rinsercotowłaściwieznaczybyćdorosłymtoznaczywiedziećżeniecudówdaremnieżyłosięnadziejąwydanymnałupsmutkuwłaściwie znaczybyć dorosłymznaczy wiedziećże nienie mama cudówznaczy wiedziećże daremniedaremnie żyłożyło sięsię nadziejąznaczy byćbyć wydanymwydanym nana łupłup smutkuco to właściwieże nie manie ma cudówże daremnie żyłodaremnie żyło siężyło się nadziejąznaczy być wydanymbyć wydanym nawydanym na łupna łup smutku

Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin
być-zazdrosnym-to-znaczy-nic-nie-wiedzieć-mieć-bujną-wyobraźę-i-obawiać-ę-wszystkiego
-Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19
ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, gdzie leży prawda. -Wolter
wierzyć-znaczy-nie-chcieć-wiedzieć-gdzie-ży-prawda
Wiedzieć to mieć świadomość, że nic się nie wie - to właśnie znaczy prawdziwa wiedza. -Konfucjusz
wiedzieć-to-mieć-świadomość-że-nic-ę-nie-wie-to-właśnie-znaczy-prawdziwa-wiedza