Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.


co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
luise rinsercotowłaściwieznaczybyćdorosłymtoznaczywiedziećżeniecudówdaremnieżyłosięnadziejąwydanymnałupsmutkuwłaściwie znaczybyć dorosłymznaczy wiedziećże nienie mama cudówznaczy wiedziećże daremniedaremnie żyłożyło sięsię nadziejąznaczy byćbyć wydanymwydanym nana łupłup smutkuco to właściwieże nie manie ma cudówże daremnie żyłodaremnie żyło siężyło się nadziejąznaczy być wydanymbyć wydanym nawydanym na łupna łup smutku

Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego.-Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.- Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, gdzie leży prawda.Wiedzieć to mieć świadomość, że nic się nie wie - to właśnie znaczy prawdziwa wiedza.Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.