Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu!


co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu
henryk sienkiewiczcotozapięknadolakobiecabyćsercemwielkiegodzwonuza pięknapiękna doladola kobiecakobieca byćbyć sercemsercem wielkiegowielkiego dzwonuco to zaza piękna dolapiękna dola kobiecadola kobieca byćkobieca być sercembyć sercem wielkiegosercem wielkiego dzwonuco to za pięknaza piękna dola kobiecapiękna dola kobieca byćdola kobieca być sercemkobieca być sercem wielkiegobyć sercem wielkiego dzwonuco to za piękna dolaza piękna dola kobieca byćpiękna dola kobieca być sercemdola kobieca być sercem wielkiegokobieca być sercem wielkiego dzwonu

Dobrze jest, gdy cymbał odzywa się tylko od wielkiego dzwonu.Udaję się na poszukiwanie wielkiego Być Może.Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.Dola buduje się na klęskach.Lepiej być skromnym i pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb.Najpraktyczniejsze jest serce dzwonu, bije tylko w uroczystych momentach.