Co w człowieku kocha się najdłużej? Jego tajemnicę....


co-w-człowieku-kocha-ę-najdłużej-jego-tajemnicę
tadeusz rucińskicoczłowiekukochasięnajdłużejjegotajemnicęco ww człowiekuczłowieku kochakocha sięsię najdłużejjego tajemnicęco w człowiekuw człowieku kochaczłowieku kocha siękocha się najdłużejco w człowieku kochaw człowieku kocha sięczłowieku kocha się najdłużejco w człowieku kocha sięw człowieku kocha się najdłużej

Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Chociaż żegnając kocha się najdłużej bliscy co potem wydają się obcy.Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju.Dla oswobodzenia się od pierworodnego grzechu lenistwa i od stanowiących jego świtę tchórzostwa i fałszu, ludzie potrzebują przykładów, które demonstrowałyby tajemnicę wolności, jak te, które przyświecają im w osobach założycieli religii.Tyl­ko ten, kto kocha, widzi, co jest praw­dzi­we w człowieku.Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą.