Co w szale potrafi niewiasta!


co-w-szale-potrafi-niewiasta
wergiliuszcoszalepotrafiniewiastaco ww szaleszale potrafipotrafi niewiastaco w szalew szale potrafiszale potrafi niewiastaco w szale potrafiw szale potrafi niewiastaco w szale potrafi niewiasta

Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.Kobiety tak lubią szale, tak się szalami szeroko obwijają, iż wkrótce całkiem oszaleją.