Co wyraża pochlebstwo prócz słabości tego, który musi schlebiać?


co-wyraża-pochlebstwo-prócz-słaboś-tego-który-musi-schlebiać
montesquieucowyrażapochlebstwopróczsłabościtegoktórymusischlebiaćco wyrażawyraża pochlebstwopochlebstwo próczprócz słabościsłabości tegoktóry musimusi schlebiaćco wyraża pochlebstwowyraża pochlebstwo próczpochlebstwo prócz słabościprócz słabości tegoktóry musi schlebiaćco wyraża pochlebstwo próczwyraża pochlebstwo prócz słabościpochlebstwo prócz słabości tegoco wyraża pochlebstwo prócz słabościwyraża pochlebstwo prócz słabości tego

Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi.Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje!Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć.Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje.