Co wyraża pochlebstwo prócz słabości tego, który musi schlebiać?


co-wyraża-pochlebstwo-prócz-słaboś-tego-który-musi-schlebiać
montesquieucowyrażapochlebstwopróczsłabościtegoktórymusischlebiaćco wyrażawyraża pochlebstwopochlebstwo próczprócz słabościsłabości tegoktóry musimusi schlebiaćco wyraża pochlebstwowyraża pochlebstwo próczpochlebstwo prócz słabościprócz słabości tegoktóry musi schlebiaćco wyraża pochlebstwo próczwyraża pochlebstwo prócz słabościpochlebstwo prócz słabości tegoco wyraża pochlebstwo prócz słabościwyraża pochlebstwo prócz słabości tego

Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć. -Ralph Waldo Emerson
kochamy-pochlebstwo-choć-nie-jest-ono-w-stanie-nas-zwieść-pochlebstwo-wskazuje-bowiem-że-jesteśmy-na-tyle-waż-by-na-nie-zasłużyć
Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi. -Khalil Gibran
piękno-świeci-jaśniej-w-sercu-tego-który-za-nim-tęskni-ż-w-oczach-tego-który-widzi
Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje! -Anna Jokai
biada-temu-kto-w-imię-tego-który-może-ę-bez-niego-obejść-opuszcza-tego-który-go-potrzebuje
Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć. -Montesquieu
nieograniczone-posłuszeństwo-wymaga-ciemnoty-u-tego-który-słucha-wymaga-jej-nawet-u-tego-który-rozkazuje-nie-on-roztrząć-wątpić-rozumować
Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski
prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje