Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi.


co-złość-zniweczy-co-występek-zburzy-to-miłość-z-gruzów-na-powrót-postawi
adam asnykcozłośćzniweczycowystępekzburzytomiłośćgruzównapowrótpostawico złośćzłość zniweczyco występekwystępek zburzymiłość zz gruzówgruzów nana powrótpowrót postawico złość zniweczyco występek zburzymiłość z gruzówz gruzów nagruzów na powrótna powrót postawimiłość z gruzów naz gruzów na powrótgruzów na powrót postawimiłość z gruzów na powrótz gruzów na powrót postawi

Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.Ty czy ja.. Nas już nie ma Byliśmy Odeszłam ja  Odeszłeś ty Każdy w inną stronę Zburzy­liśmy nasz wspólny mur-miłość Skończyło się Znikła tak nagle Po­zos­tały tyl­ko wspomnienia Czyżby minął już nasz czas Minął czas-minęła miłość nie­chciana,opuszczo­na umarła niczym za­baw­ka naj­pierw cudowna po­tem nudna.. Było wszys­tko żeby za chwilę nie było już niczego?? Przegraliśmy Miłość gaśnie... Powoli... Cicho.. Zgasła! Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość.Nieraz zanim się postawi kropkę nad Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur!Obłuda jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie.