Co za nonsens opiewać tylko zawsze wiosenną miłość. Jesienne barwy są wspanialsze, różnorodniejsze, jesienne radości tysiąckroć potężniejsze, straszliwsze, piękniejsze.


co-za-nonsens-opiewać-tylko-zawsze-wiosenną-miłość-jesienne-barwy-są-wspanialsze-różnorodniejsze-jesienne-radoś-tysiąckroć-potężniejsze
isadora duncancozanonsensopiewaćtylkozawszewiosennąmiłośćjesiennebarwywspanialszeróżnorodniejszejesienneradościtysiąckroćpotężniejszestraszliwszepiękniejszeco zaza nonsensnonsens opiewaćopiewać tylkotylko zawszezawsze wiosennąwiosenną miłośćjesienne barwybarwy sąsą wspanialszejesienne radościradości tysiąckroćtysiąckroć potężniejszeco za nonsensza nonsens opiewaćnonsens opiewać tylkoopiewać tylko zawszetylko zawsze wiosennązawsze wiosenną miłośćjesienne barwy sąbarwy są wspanialszejesienne radości tysiąckroćradości tysiąckroć potężniejsze

Niezliczone pokolenia przemijają jak jesienne liście. Tylko miłość jest wieczna. Tylko miłość nigdy nie umiera.Wszystko to odmienne: Łaska pańska, gust kobiet, pogody jesienne.Prze­latują, wieją prze­ze mnie lis­to­pady chwil, których nie ma... To-tyl­ko liście jesienne. To-pachnie ziemia.Cmok-nonsens dotyczy TYLKO rąk!Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie.Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają.