Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice...


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
andreecodzien­niepoz­na­jetwojątajemnicecodzien­nie poz­na­jepoz­na­je twojątwoją tajemnicecodzien­nie poz­na­je twojąpoz­na­je twoją tajemnicecodzien­nie poz­na­je twoją tajemnice

Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci . -zakłopotana
codzien­na-roz­mo­wacodzien­ny-wi­dok-two­-twarzycodzien­ny-po­całunek-przeszłośćktóra-już-nie powró
Codzien­nie poz­naję siebie... -Majka08
codzien­nie-poz­naję-siebie
Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą. -Julian Podoski
mężczyzna-tajemnicę-przyjaciela-wierniej-zachowa-ż-własną-przeciwnie-kobieta-lepiej-zachowa-swą-tajemnicę-ż-cudzą