Codzien­nie proszę Bo­ga al­bo o to, abyś mnie po­kochał, al­bo żebym ja się od­kochała. A jed­nocześnie modlę się, aby Bóg wyb­rał tą pier­wszą opcję..


codzien­nie-proszę-bo­ga-al­bo-o to-abyś-mnie-po­kochał-al­bo-żebym-ja ę-od­kochała-a jed­nocześnie-modlę-ę-aby bóg-wyb­rał
eweliuscodzien­nieproszębo­gaal­boo toabyśmniepo­kochałżebymja sięod­kochałaa jed­nocześniemodlęsięaby bógwyb­rałtą pier­wsząopcjęcodzien­nie proszęproszę bo­gabo­ga al­boal­bo o toabyś mniemnie po­kochałal­bo żebymżebym ja sięja się od­kochałaa jed­nocześnie modlęmodlę sięaby bóg wyb­rałwyb­rał tą pier­wszątą pier­wszą opcjęcodzien­nie proszę bo­gaproszę bo­ga al­bobo­ga al­bo o toabyś mnie po­kochałal­bo żebym ja siężebym ja się od­kochałaa jed­nocześnie modlę sięaby bóg wyb­rał tą pier­wsząwyb­rał tą pier­wszą opcję

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek
pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Mężczyz­na żeni się, bo się za­kochał. Ko­bieta za­kochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois
mężczyz­na-żeni-ę-bo ę-za­kochał-ko­bieta za­kochała-ę-bo chce-wyjść-za mąż
Pier­wszą rzeczą, którą Bóg uczy­nił, jest miłość. -Jorgos Seferis
pier­wszą-rzeczą-którą-bóg-uczy­ł-jest miłość