Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
odmienna37.!codzien­nośćdniapow­szed­niegoprzytłaczamnieco­razbar­dzieji bar­dziejcodzien­ność dniadnia pow­szed­niegopow­szed­niego przytłaczaprzytłacza mniemnie co­razco­raz bar­dziejbar­dziej i bar­dzieji bar­dziejcodzien­ność dnia pow­szed­niegodnia pow­szed­niego przytłaczapow­szed­niego przytłacza mnieprzytłacza mnie co­razmnie co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej i bar­dziejbar­dziej i bar­dziejcodzien­ność dnia pow­szed­niego przytłaczadnia pow­szed­niego przytłacza mniepow­szed­niego przytłacza mnie co­razprzytłacza mnie co­raz bar­dziejmnie co­raz bar­dziej i bar­dziejco­raz bar­dziej i bar­dziejcodzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mniednia pow­szed­niego przytłacza mnie co­razpow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziejprzytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziejmnie co­raz bar­dziej i bar­dziej

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ... -odmienna37.!
ko­lory-tęczy-sym­bo­lizują-życie-a gdy-jej-nie  nad­chodzi-sza­ra-codzien­ność-dnia-pow­szed­niego