Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy.


codziennie-rano-staraj-ę-czytać-listę-najbogatszych-jeśli-ę-na-niej-nie-idź-do-pracy
robert orbencodziennieranostarajsięczytaćlistęnajbogatszychjeślicięnaniejnieidźdopracycodziennie ranorano starajstaraj sięsię czytaćczytać listęlistę najbogatszychjeśli cięcię nana niejniej nienie maidź dodo pracycodziennie rano starajrano staraj sięstaraj się czytaćsię czytać listęczytać listę najbogatszychjeśli cię nacię na niejna niej nieniej nie maidź do pracycodziennie rano staraj sięrano staraj się czytaćstaraj się czytać listęsię czytać listę najbogatszychjeśli cię na niejcię na niej niena niej nie macodziennie rano staraj się czytaćrano staraj się czytać listęstaraj się czytać listę najbogatszychjeśli cię na niej niecię na niej nie ma

Jeśli będąc w towarzystwie kobiety potrafisz z niej czytać jak z książki, nie stosuj systemu Braille'a.Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą.Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd.Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.Gdy życie kop­nie cię w tyłek, od­wróć się, podziękuj i idź dalej.Nie staraj się być nowoczesny. To jedyna rzecz, która - cokolwiek byś nie uczynił - niestety cię nie ominie.