Cofamy się, aby skoczyć wyżej.


cofamy-ę-aby-skoczyć-wyżej
gottfried wilhelm leibnizcofamysięabyskoczyćwyżejcofamy sięaby skoczyćskoczyć wyżejaby skoczyć wyżej

Jak ten, co chce skoczyć, cofa się do rozpędu, tak ambitny zniża się, aby wyżej sięgnął.Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej...Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej.Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha.Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo