Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.


cokolwiek-człowieka-spotyka-powinien-zawsze-ę-podnieść-i-dążyć-naprzód-wciąż-naprzód-przez-całe-życie
trygve gulbranssencokolwiekczłowiekaspotykapowinienzawszesiępodnieśćdążyćnaprzódwciążprzezcałeżyciecokolwiek człowiekaczłowieka spotykaspotykapowinienpowinien zawszezawsze sięsię podnieśćpodnieść ii dążyćdążyć naprzódwciąż naprzódprzez całecałe życiecokolwiek człowieka spotykaczłowieka spotykapowinien zawszepowinien zawsze sięzawsze się podnieśćsię podnieść ipodnieść i dążyći dążyć naprzódprzez całe życiecokolwiek człowieka spotykapowinien zawsze siępowinien zawsze się podnieśćzawsze się podnieść isię podnieść i dążyćpodnieść i dążyć naprzódpowinien zawsze się podnieśćpowinien zawsze się podnieść izawsze się podnieść i dążyćsię podnieść i dążyć naprzód

Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzódŻycie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód.Po co ciągle dokonywać podsumowań? Nie należę do kobiet, które wciąż oglądają się za siebie. Podsumowanie oznacza, że nie ma się planów na przyszłość. W życiu trzeba iść naprzód i zachować entuzjazm we wszystkich okolicznościach.Są ludzie, którzy przez całe życie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają.Oto jest miłość - dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.