Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.


cokolwiek-człowieka-spotyka-powinien-zawsze-ę-podnieść-i-dążyć-naprzód-wciąż-naprzód-przez-całe-życie
trygve gulbranssencokolwiekczłowiekaspotykapowinienzawszesiępodnieśćdążyćnaprzódwciążprzezcałeżyciecokolwiek człowiekaczłowieka spotykaspotykapowinienpowinien zawszezawsze sięsię podnieśćpodnieść ii dążyćdążyć naprzódwciąż naprzódprzez całecałe życiecokolwiek człowieka spotykaczłowieka spotykapowinien zawszepowinien zawsze sięzawsze się podnieśćsię podnieść ipodnieść i dążyći dążyć naprzódprzez całe życiecokolwiek człowieka spotykapowinien zawsze siępowinien zawsze się podnieśćzawsze się podnieść isię podnieść i dążyćpodnieść i dążyć naprzódpowinien zawsze się podnieśćpowinien zawsze się podnieść izawsze się podnieść i dążyćsię podnieść i dążyć naprzód

Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzód -Stanisław Jerzy Lec
ci-którym-świat-ucieka-w-przeciwnym-kierunku-myślą-że-wciąż-idą-naprzód
Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód. -Soren Aabye Kierkegaard
Życie-można-zrozumieć-patrząc-nań-tylko-wstecz-Żyć-jednak-trzeba-naprzód
Są ludzie, którzy przez całe życie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają. -Antoni Czechow
są-ludzie-którzy-przez-całe-życie-spoglądają-na-zegarek-a-mimo-to-zawsze-ę-spóźniają
Oto jest miłość - dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. -Roberto Rubalcaba
oto-jest-miłość-dwoje-ludzi-spotyka-ę-przypadkiem-a-okazuje-ę-że-czekali-na-siebie-całe-życie