Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła.


cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
friedrich nietzschecokolwiekjestzrobionemiłościzawszeprzekraczaramydobrazłacokolwiek jestjest zrobionezrobione ww miłościzawsze przekraczaprzekracza ramyramy dobradobra ii złacokolwiek jest zrobionejest zrobione wzrobione w miłościzawsze przekracza ramyprzekracza ramy dobraramy dobra idobra i złacokolwiek jest zrobione wjest zrobione w miłościzawsze przekracza ramy dobraprzekracza ramy dobra iramy dobra i złacokolwiek jest zrobione w miłościzawsze przekracza ramy dobra iprzekracza ramy dobra i zła

Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej. -Władysław Grzeszczyk
na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
W miłości każdej zawsze cokolwiek z przekory zakochani czasem brzęczą na siebie jak trzmiele. -Jan Twardowski
w-miłoś-każdej-zawsze-cokolwiek-z-przekory-zakochani-czasem-brzęczą-na-siebie-jak-trzmiele
Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi. -Jeremy Bentham
miarą-dobra-i-zła-jest-jak-największe-szczęście-największej-liczby-ludzi