Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie.


cokolwiek-możesz-zrobić-dzisiaj-zrób-to-jutro-albo-poczekaj-aż-ktoś-inny-zrobi-to-za-ciebie
anonimcokolwiekmożeszzrobićdzisiajzróbtojutroalbopoczekajktośinnyzrobizaciebiecokolwiek możeszmożesz zrobićzrobić dzisiajalbo poczekajpoczekaj ażaż ktośktoś innyinny zrobiza ciebiecokolwiek możesz zrobićmożesz zrobić dzisiajzrób to jutroalbo poczekaj ażpoczekaj aż ktośaż ktoś innyktoś inny zrobizrobi to zacokolwiek możesz zrobić dzisiajalbo poczekaj aż ktośpoczekaj aż ktoś innyaż ktoś inny zrobiinny zrobi to zazrobi to za ciebiealbo poczekaj aż ktoś innypoczekaj aż ktoś inny zrobiktoś inny zrobi to zainny zrobi to za ciebie

Co masz zrobić JUTRO Zrob WCZORAJ... A najpoźniej DZISIAJ! -Marian J. Waszkiewicz
co-masz-zrobić-jutro-zrob-wczoraj-a-najpoźniej-dzisiaj
Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Kruk krukowi oka nie wykolę, ale lubi, gdy to ktoś inny zrobi. -Maryla Wolska
kruk-krukowi-oka-nie-wykolę-ale-lubi-gdy-to-ktoś-inny-zrobi
Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny. -Antoni Czechow
dobre-wychowanie-polega-nie-na-tym-że-nie-oblejesz-obrusa-sosem-lecz-na-tym-że-nie-zauważysz-kiedy-to-zrobi-ktoś-inny