Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć.


cokolwiek-umysł-ludzki-jest-w-stanie-wymyść-i-w-co-uwierzyć-może-też-osiągnąć
napoleon hillcokolwiekumysłludzkijeststaniewymyślećcouwierzyćmożeteżosiągnąćcokolwiek umysłumysł ludzkiludzki jestjest ww staniestanie wymyślećwymyśleć iw coco uwierzyćmoże teżteż osiągnąćcokolwiek umysł ludzkiumysł ludzki jestludzki jest wjest w staniew stanie wymyślećstanie wymyśleć iwymyśleć i wi w cow co uwierzyćmoże też osiągnąćcokolwiek umysł ludzki jestumysł ludzki jest wludzki jest w staniejest w stanie wymyślećw stanie wymyśleć istanie wymyśleć i wwymyśleć i w coi w co uwierzyćcokolwiek umysł ludzki jest wumysł ludzki jest w stanieludzki jest w stanie wymyślećjest w stanie wymyśleć iw stanie wymyśleć i wstanie wymyśleć i w cowymyśleć i w co uwierzyć

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że To, w co tak trudno nam uwierzyć, kiedyś się przecież stanie jawą.Możesz osiągnąć cokolwiek, jeśli jesteś skłonny zapłacić odpowiednią cenę.Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady.Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć.