Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię


cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię
johann wolfgang goethecokolwiekzamierzaszzrobićczymkolwiekmarzyszzacznijdziałaćŚmiałośćzawierasobiegeniuszsiłęmagięcokolwiek zamierzaszzamierzasz zrobićo czymkolwiekczymkolwiek marzyszzacznij działaćŚmiałość zawierazawiera ww sobiesobie geniuszi magięcokolwiek zamierzasz zrobićo czymkolwiek marzyszŚmiałość zawiera wzawiera w sobiew sobie geniuszsiłę i magięŚmiałość zawiera w sobiezawiera w sobie geniuszŚmiałość zawiera w sobie geniusz

Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu.Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych.Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie.Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić.