Coraz trudniej o samotność w samotności.


coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś
anonimcoraztrudniejsamotnośćsamotnościcoraz trudniejtrudniej oo samotnośćsamotność ww samotnościcoraz trudniej otrudniej o samotnośćo samotność wsamotność w samotnościcoraz trudniej o samotnośćtrudniej o samotność wo samotność w samotnościcoraz trudniej o samotność wtrudniej o samotność w samotności

Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą.Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych.Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy!