Coraz trudniej o samotność w samotności.


coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś
anonimcoraztrudniejsamotnośćsamotnościcoraz trudniejtrudniej oo samotnośćsamotność ww samotnościcoraz trudniej otrudniej o samotnośćo samotność wsamotność w samotnościcoraz trudniej o samotnośćtrudniej o samotność wo samotność w samotnościcoraz trudniej o samotność wtrudniej o samotność w samotności

Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą. -Jan Twardowski
miłość-bez-samotnoś-byłaby-nieprawdą-samotność-bez-miłoś-rozpaczą
Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań. -Michał Choromański
poczucie-samotnoś-jest-właściwie-jedynym-namacalnym-sprawdzianem-naszego-istnienia-samotność-jest-wielką-dźwignią-najlepszych-poczynań
Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy! -Anonim
mamy-coraz-lepsze-widoki-na-coraz-gorsze-perspektywy