Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej.


coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
edward stachuracorazwięcejludziczłowiekajakbymniejcoraz więcejwięcej ludziczłowieka jakbyjakby mniejcoraz więcej ludziczłowieka jakby mniej

Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.