Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.


coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
stefan kisielewskicorazwięcejrzeczyrozumiemleczcoraztrudniejmiprzychodziwyrazićtosłowachcoraz więcejwięcej rzeczyrzeczy rozumiemlecz corazcoraz trudniejtrudniej mimi przychodziprzychodzi wyrazićw słowachcoraz więcej rzeczywięcej rzeczy rozumiemlecz coraz trudniejcoraz trudniej mitrudniej mi przychodzimi przychodzi wyrazićwyrazić to wcoraz więcej rzeczy rozumiemlecz coraz trudniej micoraz trudniej mi przychodzitrudniej mi przychodzi wyrazićprzychodzi wyrazić to wwyrazić to w słowachlecz coraz trudniej mi przychodzicoraz trudniej mi przychodzi wyrazićmi przychodzi wyrazić to wprzychodzi wyrazić to w słowach

Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler
ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Coraz trudniej o samotność w samotności. -Anonim
coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś