Cytaty.info jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów 


cytatyinfo-jed­no-z większych-ag­lo­merac­ji-idiotów 
one drop for allcytatyinfojed­noz większychag­lo­merac­jiidiotów jed­no z większychz większych ag­lo­merac­jiag­lo­merac­ji idiotów jed­no z większych ag­lo­merac­jiz większych ag­lo­merac­ji idiotów jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów 

Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec