Części składowe wysyła się osobno do losowych pododdziałów.


częś-składowe-wysyła-ę-osobno-do-losowych-pododdziałów
anonimczęściskładowewysyłasięosobnodolosowychpododdziałówczęści składoweskładowe wysyławysyła sięsię osobnoosobno dodo losowychlosowych pododdziałówczęści składowe wysyłaskładowe wysyła sięwysyła się osobnosię osobno doosobno do losowychdo losowych pododdziałówczęści składowe wysyła sięskładowe wysyła się osobnowysyła się osobno dosię osobno do losowychosobno do losowych pododdziałówczęści składowe wysyła się osobnoskładowe wysyła się osobno dowysyła się osobno do losowychsię osobno do losowych pododdziałów

Jedzenie i seks to najważniejsze części składowe życia, stanowiące klucz do naszych pragnień. -Ang Lee
jedzenie-i-seks-to-najważniejsze-częś-składowe-życia-stanowią-klucz-do-naszych-pragnień
Dobre myśli są aniołami, które się wysyła, by przywabiać oczekiwane. -Zenta Maurina
dobre-myśli-są-aniołami-które-ę-wysyła-by-przywabiać-oczekiwane
Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. -Artur Schopenhauer
aby-życie-było-mądre-najważniejsza-jest-dobrze-poję-troska-po-częś-o-naszą-teraźniejszość-po-częś-o-naszą-przyszłość-tak-aby-jedno
Ja wiem. Ty wiesz. A jed­nak wiemy osobno. -Devin
ja wiem-ty wiesz-a jed­nak-wiemy-osobno
Nierzadko trudno żyć razem: częściej jednak trudniej umierać osobno. -Natalia Glensk - Gutweter
nierzadko-trudno-żyć-razem-częściej-jednak-trudniej-umierać-osobno