Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności.


często-chwalimy-odległą-przeszłość-a-nie-doceniamy-współczesnoś
tacytczęstochwalimyodległąprzeszłośćniedoceniamywspółczesnościczęsto chwalimychwalimy odległąodległą przeszłośćnie doceniamydoceniamy współczesnościczęsto chwalimy odległąchwalimy odległą przeszłośća nie doceniamynie doceniamy współczesnościczęsto chwalimy odległą przeszłośća nie doceniamy współczesności

Nie wkładajmy okularów współczesności, aby oceniać przeszłość. -Stefan Wyszyński kard
nie-wkładajmy-okularów-współczesnoś-aby-oceniać-przeszłość
Praktyczne urządzenie współczesności: pojemnik na puste słowa. -Zbigniew Waydyk
praktyczne-urządzenie-współczesnoś-pojemnik-na-puste-słowa
Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...?  -qches
dlacze­go-do­piero-gdy-coś-stra­cimy-naj­pełniej-to doceniamy 
Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą. -Zbigniew Waydyk
najczęstsza-awaria-współczesnoś-utrata-kontaktu-z-samym-sobą