Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą.


często-cieszymy-ę-dziełem-a-pogardzamy-wykonawcą
plutarchczęstocieszymysiędziełempogardzamywykonawcączęsto cieszymycieszymy sięsię dziełempogardzamy wykonawcączęsto cieszymy sięcieszymy się dziełema pogardzamy wykonawcączęsto cieszymy się dziełem

Wyjdź kiedyś let­nią porą w deszcz bez parasola, Czu­jesz na ciele de­likat­ny do­tyk, sa­mobójstwa mi­liona kro­pel deszczu, Który oka­zuje się je­dynie łza­mi, zat­rwożone­go Boga. Roz­pacza on nad swoim dziełem, Dziełem rażąco nieidealnym.Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy.Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty.Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec.Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.Szczęśliwy kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.