Często cisza ma do po­wie­dze­nia więcej niż mowa.


często-cisza- do po­wie­dze­nia-więcej-ż-mowa
lillianaczęstociszama do po­wie­dze­niawięcejniżmowaczęsto ciszacisza ma do po­wie­dze­niama do po­wie­dze­nia więcejwięcej niżniż mowaczęsto cisza ma do po­wie­dze­niacisza ma do po­wie­dze­nia więcejma do po­wie­dze­nia więcej niżwięcej niż mowaczęsto cisza ma do po­wie­dze­nia więcejcisza ma do po­wie­dze­nia więcej niżma do po­wie­dze­nia więcej niż mowaczęsto cisza ma do po­wie­dze­nia więcej niżcisza ma do po­wie­dze­nia więcej niż mowa

-Wszys­tko zos­tało już kiedyś powiedziane. -Może i tak, ale nie przeszkadza to w po­wie­dze­niu te­go jeszcze raz. Niektóre słowa, bądź zda­nia, aż proszą się o powtórzenie... -Na przykład? -Kocham Cię, pięknie wyglądasz, tęsknie... -I tyle? -To więcej niż Ci się wy­daje mój młody uczniu, zdarzają się sy­tuac­je kiedy człowiek chciałby to po­wie­dzieć jeszcze cho­ciaż je­den raz, ale nie ma ta­kiej możliwości.Mil­cze­nie, cisza gro­bowa, a jakże wy­mow­na. Zdmuchnęła is­kry złudzeń. Zos­ta­wiła tło stra­conych nadziei. I po­wie­działa więcej niż słowa.-ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -...Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że Zaw­sze jest coś do po­wie­dze­nia, tyl­ko nieraz brak odwagi...Mężczyz­na mil­czy, gdy nie ma nic do po­wie­dze­nia. Ko­bieta - śmieje się.