Często kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie.


często-kształ­nie-ko­biet-jest szcze­pieniem-gruszek-na wierzbie
aleksander Świętochowskiczęstokształce­nieko­bietjest szcze­pieniemgruszekna wierzbieczęsto kształce­niekształce­nie ko­bietko­biet jest szcze­pieniemjest szcze­pieniem gruszekgruszek na wierzbieczęsto kształce­nie ko­bietkształce­nie ko­biet jest szcze­pieniemko­biet jest szcze­pieniem gruszekjest szcze­pieniem gruszek na wierzbieczęsto kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniemkształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszekko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbieczęsto kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszekkształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie

Często kształcenie kobiet jest szczepieniem gruszek na wierzbie. -Aleksander Świętochowski
często-kształcenie-kobiet-jest-szczepieniem-gruszek-na-wierzbie
Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią jest me­todą na fo­bię. Dokład­nie na za­sadzie szcze­pion­ki. Szcze­pisz so­bie podświadomość. -Janusz Leon Wiśniewski
je­dynie-kon­fron­tacja-z fo­bią-jest me­todą-na fo­bię-dokład­nie na za­sadzie-szcze­pion­ki-szcze­pisz so­bie
Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss
szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot
mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
O piękne sny łatwiej tym, którzy nie zasypiają gruszek w popiele. -Janusz Roś
o-piękne-sny-łatwiej-tym-którzy-nie-zasypiają-gruszek-w-popiele