Często


często-nie-bywa-tylko-przedmową-do-tak
thomas hardyczęstoniebywatylkoprzedmowądotakbywa tylkotylko przedmowąprzedmową dobywa tylko przedmowątylko przedmową dobywa tylko przedmową do

Młodość jest jak przedmowa do książki: czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa.Młodość jest jak przedmowa do książki; czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa.Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia.Jim nie pozwalał mi zapomnieć, że ma bujną wyobraźnię, a tacy ludzie zapędzają się dalej od innych, w jakimkolwiek kierunku, jakby tkwili u końca dłuższej liny na niepewnym kotwicowisku życia. Tak właśnie bywa. A często się rozpijają.Radość często bywa początkiem naszego bólu.Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.