Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty.


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
sławomir wróblewskiczęstooceniamybłędyczyjegośpunktuwidzeniawłasnejślepotyczęsto oceniamyoceniamy błędybłędy zz czyjegośczyjegoś punktupunktu widzeniawidzenia iz własnejwłasnej ślepotyczęsto oceniamy błędyoceniamy błędy zbłędy z czyjegośz czyjegoś punktuczyjegoś punktu widzeniapunktu widzenia iwidzenia i zi z własnejz własnej ślepotyczęsto oceniamy błędy zoceniamy błędy z czyjegośbłędy z czyjegoś punktuz czyjegoś punktu widzeniaczyjegoś punktu widzenia ipunktu widzenia i zwidzenia i z własneji z własnej ślepotyczęsto oceniamy błędy z czyjegośoceniamy błędy z czyjegoś punktubłędy z czyjegoś punktu widzeniaz czyjegoś punktu widzenia iczyjegoś punktu widzenia i zpunktu widzenia i z własnejwidzenia i z własnej ślepoty

Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnejJeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.To co ludzie uważają za fantazję, jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję. Wszystko jest sprawą punktu widzenia.Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny.