Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty.


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
sławomir wróblewskiczęstooceniamybłędyczyjegośpunktuwidzeniawłasnejślepotyczęsto oceniamyoceniamy błędybłędy zz czyjegośczyjegoś punktupunktu widzeniawidzenia iz własnejwłasnej ślepotyczęsto oceniamy błędyoceniamy błędy zbłędy z czyjegośz czyjegoś punktuczyjegoś punktu widzeniapunktu widzenia iwidzenia i zi z własnejz własnej ślepotyczęsto oceniamy błędy zoceniamy błędy z czyjegośbłędy z czyjegoś punktuz czyjegoś punktu widzeniaczyjegoś punktu widzenia ipunktu widzenia i zwidzenia i z własneji z własnej ślepotyczęsto oceniamy błędy z czyjegośoceniamy błędy z czyjegoś punktubłędy z czyjegoś punktu widzeniaz czyjegoś punktu widzenia iczyjegoś punktu widzenia i zpunktu widzenia i z własnejwidzenia i z własnej ślepoty

Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej -Henry Ford
sekret-sukcesu-to-umiejętność-przyjmowania-cudzego-punktu-widzenia-i-patrzenia-z-tej-perspektywy-z-równą-łatwośą-jak-z-własnej
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford
jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford
jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
To co ludzie uważają za fantazję, jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję. Wszystko jest sprawą punktu widzenia. -Peter Weir
to-co-ludzie-uważają-za-fantazję-jest-często-faktem-natomiast-fakty-bywają-uznane-za-fantazję-wszystko-jest-sprawą-punktu-widzenia
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim
punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny. -Grzegorz Gigol
z-mojego-subiektywnego-punktu-widzenia-jestem-całkowicie-obiektywny