Często przebywam sam ze sobą. Lubię towarzystwo ludzi inteligentnych.


często-przebywam-sam-ze-sobą-lubię-towarzystwo-ludzi-inteligentnych
anonimczęstoprzebywamsamzesobąlubiętowarzystwoludziinteligentnychczęsto przebywamprzebywam samsam zeze sobąlubię towarzystwotowarzystwo ludziludzi inteligentnychczęsto przebywam samprzebywam sam zesam ze sobąlubię towarzystwo ludzitowarzystwo ludzi inteligentnychczęsto przebywam sam zeprzebywam sam ze sobąlubię towarzystwo ludzi inteligentnychczęsto przebywam sam ze sobą

Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci - to znaczy odnieść sukces. -Ralph Waldo Emerson
Śmiać-ę-często-i-serdecznie-zdobyć-szacunek-ludzi-inteligentnych-i-sympatię-dzieci-to-znaczy-odnieść-sukces
Partia jest wspaniałym wynalazkiem zwalniającym inteligentnych ludzi od obowiązku myślenia. -Ralph Waldo Emerson
partia-jest-wspaniałym-wynalazkiem-zwalniającym-inteligentnych-ludzi-od-obowiązku-myślenia
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. -Ralph Waldo Emerson
grzeczność-została-zdefiniowana-trochę-cynicznie-jako-sztuka-ludzi-inteligentnych-mająca-na-celu-utrzymanie-głupich-na-pewien-dystans
Miłość dziwaczną jest i fantastyczną, łączy pomiędzy sobą ludzi w pary. Nie żąda nawet podobieństwa, owszem, z przeciwieństw często dziwną tworzy. -Juliusz Słowacki
miłość-dziwaczną-jest-i-fantastyczną-łączy-pomiędzy-sobą-ludzi-w-pary-nie-żąda-nawet-podobieństwa-owszem-z-przeciwieństw-często-dziwną