Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia.


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
anonimczęstoprzerastamydrugichjedyniezłudzeniaczęsto przerastamyprzerastamy drugichdrugich jedyniejedynie oo złudzeniaczęsto przerastamy drugichprzerastamy drugich jedyniedrugich jedynie ojedynie o złudzeniaczęsto przerastamy drugich jedynieprzerastamy drugich jedynie odrugich jedynie o złudzeniaczęsto przerastamy drugich jedynie oprzerastamy drugich jedynie o złudzenia

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. -Michel de Montaigne
choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to. -Ivo Andric
dzieci-często-bywają-tak-okrutne-w-słowach-jak-dorośli-jedynie-w-myślach-pozwalają-sobie-na-to
Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej. -Tomasz z Akwinu
kochamy-często-drugich-podług-ich-pozornej-wartoś-bóg-tylko-według-ich-wartoś-rzeczywistej
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga. -Ruffini
bóg-stworzył-człowieka-na-swój-obraz-i-podobieństwo-ale-często-człowiek-jest-jedynie-karykaturą-boga
Dobre filmy opierają się często na scenariuszach, z których powstałyby zapewne ubogie powieści. Jedynie obraz ma znaczenie. -Rene Clair
dobre-filmy-opierają-ę-często-na-scenariuszach-z-których-powstałyby-zapewne-ubogie-powieś-jedynie-obraz-znaczenie
Dla wielu humanistów ich wykształcenie bywa jedynie kapturem, który często opada im na oczy, kiedy dojrzeć trzeba człowieka. -Natalia Glensk - Gutweter
dla-wielu-humanistów-ich-wykształcenie-bywa-jedynie-kapturem-który-często-opada-im-na-oczy-kiedy-dojrzeć-trzeba-człowieka