Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia.


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
anonimczęstoprzerastamydrugichjedyniezłudzeniaczęsto przerastamyprzerastamy drugichdrugich jedyniejedynie oo złudzeniaczęsto przerastamy drugichprzerastamy drugich jedyniedrugich jedynie ojedynie o złudzeniaczęsto przerastamy drugich jedynieprzerastamy drugich jedynie odrugich jedynie o złudzeniaczęsto przerastamy drugich jedynie oprzerastamy drugich jedynie o złudzenia

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to.Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej.Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga.Dobre filmy opierają się często na scenariuszach, z których powstałyby zapewne ubogie powieści. Jedynie obraz ma znaczenie.Dla wielu humanistów ich wykształcenie bywa jedynie kapturem, który często opada im na oczy, kiedy dojrzeć trzeba człowieka.